Välkommen

Vår ambition

”Vår ambition är att medverka till att utveckla ert företag och era individer”


Om oss

 • Leader Talk är ett Partnernätverk med erfarna konsulter som samverkar för att kunna utföra större och mer komplexa uppdrag.
 • Vi har alla gedigen erfarenhet av ledarskap och företagande kombinerat med våra individuella specialistkompetenser och erfarenheter.
 • Vi utgår från det som fungerar bra och förstärker och utvecklar

Vi jobbar med

 • Ägare: vi är ägarnas partner i utvecklandet av den strategiska inriktningen/affären
 • Ledning: vi är lednings partner i att genomföra/omsätt ägarviljan till verkligt resultat
 • Individen: vi är individen partner till att utveckla sin förmåga och möta nästa utmaning på bästa sätt

ERBJUDANDE

Interim management

 • Du har en lucka i organisationen, vi har individen som kan med erfarenhet och kunskap hjälpa till under en period. Alla våra konsulter har lång erfarenhet från att vara ledare antingen övergripande såsom VD, Affärsområdeschef eller som specialist inom visst funktionsområde, ex CFO, CTO….

Styrelse

 • Söker du stöd i processen att rekrytera personer till styrelsearbete så kan vi hjälpa till i denna process. Många av oss delar också sin tid mellan egen konsulting och praktiskt styrelsearbete. Vi har i nätverket individer med erfarenhet från startups, myndigheter och privata företag, noterade och onoterade).

Affärsutveckling

 • I en föränderlig värld krävs omvärldsbevakning och förändringsvilja. För ett hållbart företagande med bibehållen konkurrenskraft är det viktigt att bevaka omvärlden och ompröva sin affärsmodell kontinuerligt.
 • Många verksamheter står inför stora utmaningar i att förstå och använda den nya teknikens möjligheter. Att inte ta vara på möjligheter innebär att de externa utmaningarna ökar – helt nya utmanare och aktörer med nya konkurrensmedel växer fram med hjälp av den teknologiska utvecklingen. Att hela tiden utvärdera den egna verksamhetens möjligheter att införa nya och hållbara lösningar är ett måste. Leader Talk hjälper kunder att identifiera förbättringspotential, ta fram strategier och genomföra förändringsarbete.

Ledarskap

 • I konkurrenskraftiga organisationer krävs det att alla vet vart man ska och vilket ramverk som gäller på vägen dit. Leader Talk hjälper organisationer att ta fram gemensam vision och värdegrund samt att implementera dem i verksamheten.
 • I hållbara och förändringsbenägna organisationer krävs ett modernt ledarskap. Leader Talk hjälper kunder att stärka ledarskapet genom att tillföra verktyg och tankemodeller som skapar ökade insikter, samsyn och effektivare ledarskap. Vi arbetar både med enskilda ledare och ledningsgrupper.
 • I hållbara och förändringsbenägna företag krävs en god arbetsmiljö med en motiverad medarbetargrupp. För att känna motivation krävs att man förstår sitt uppdrag och känner mening och ansvar. Leader Talk arbetar med enskilda ledare, medarbetare och grupper för att bygga effektiva team.

Se till att få det gjort

 • Strategin är den rätta, målen finns på plats men det gäller också att få dessa riktlinjer och planer till verklighet och effekt i verksamheten. Vi hjälper våra kunder att driva förändringsprocesser och utvecklingsprojekt till önskat resultat.

AKADEMIN

Här presenterar vi kortfattat de program/utbildningar som vi har utvecklat och genomfört antingen själva eller med någon samarbetspartner. Kontakta oss gärna om du vill diskutera med oss och få förslag på liknande program som passar just er verksamhet.

Hållbart ledarskap i tillväxtbolag och -organisationer

I snabb tillväxt är ledarskap och företagskultur centrala framgångsfaktorer som bidrar till ökat engagemang, tydlighet och drivkraft. Trots det är det inte ovanligt att man som tillväxtledare har svårt att prioritera dessa frågor eftersom man fokuserar på att ”släcka bränder”. Konsekvensen blir då att man jobbar ineffektivt och att organisationen inte presterar optimalt, medarbetare tycker att det är rörigt och i vissa fall lämnar de för att söka sig vidare. Grundtanken i detta program är att lyfta ett antal ledarskapsområden som är centrala för att lyckas i tillväxt­organisationer, diskutera och exemplifiera för att inspirera och ge deltagarna en öka insikt kring hållbar ledarskap i tillväxt. Områdena som tas upp i programmet är :

 • Hur fungerar våra hjärnor på jobbet
 • Ledarskap för engagemang och initiativkraft
 • Vad kännetecknar en väl fungerande ledningsgrupp
 • Hur bygger man en önskad företagskultur                   
 • Agil organisation för tillväxt – Från 0 till 200 på tre år
 • Arbetsgivaransvar och medarbetarskap   
 • Vad händer med organisationen i förändring

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är austin-distel-vwsuhj9uee4-unsplash.jpg

Framtidens arbetsgivareär också ett program som vi utvecklat för en kund.  

Ur innehållet – Vad gör oss till en attraktiv arbetsgivare och hur når vi genom bruset? Kampen om att hitta rätt kompetens hårdnar och tiden då en hög lön och en trygg och säker anställning stod högst på önskelistan är förbi. Idag är det helt andra värden som får människor och framförallt den yngre generationen att söka jobb. Programmet innehåller följande block:

 • Arbetslivet förändras – från ”past to future”
 • Vad gör er till en attraktiv arbetsgivare och hur når ni genom bruset
 • Våga mäta för bästa teamutveckling
 • Hur bygger ni ett starkt arbetsgivarvarumärke?
 • Att rekrytera och behålla er viktigaste tillgång/Employee branding
 • Hur träffsäker är er kommunikation
 • Möte med framtiden!

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är cowomen-ckqkmfzxhai-unsplash.jpg

Utvecklande ledarskap – inriktning för kvinnor

Utvecklande ledarskap – är ett program för dig som vill utveckla din ledarroll, förmåga och potential för att nå bättre resultat och längre. Du får nya och djupare insikter om dig som individ – allt för att stärka dig som ledare. Det är baserat på det arbete som gjort inom International Council on Women’s Business Leadership, initierat av bla Hillary Clinton.

Kontakt

Om du finner något intressant eller har frågor så ta kontakt med någon av oss.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är annica.png
Annica Lögdlund,
mail: annica@leadertalk.se
070-3488812
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är matthias.jpg
Matthias Trygg,
mail: matthias@leadertalk.se 070-5230360
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är black-logo-no-background.png
Leader Talk Sweden AB
Bjärbytorpsgatan 22
60372 NORRKÖPING
admin@leadertalk.se

Org.nr: 556854-0248